Top

psychosomatyka Tag

„Strażnicy mózgu” Michal Schwartz

Czym jest neuroimmunologia? Jakie odkrycia w dziedzinie neuronauk dają nadzieję chorym na demencję, stwardnienie rozsiane czy Alzheimera? Jak prowadzi się badania, co leży u podstawy wielu przełomowych odkryć? Polecamy wpis Agnieszki Bonar-Sadulskiej, która zachęca do lektury książki "Strażnicy mózgu" Michal Schwartz - książki, która krok po kroku...

Ciało a umysł

Medycyna psychosomatyczna obejmuje szerokim spojrzeniem aspekt zdrowia człowieka, przyglądając się związkowi między psychiką (psyche) a ciałem (soma). Jest to wielodyscyplinarna dziedzina medycyny integrująca choroby wewnętrzne i ich specjalizacje (między innymi reumatologię, alergologię, pulmonologię, endokrynologię) oraz immunologię, neuroimmunologię, psychoneuroimmunologię i psychiatrię. W historii medycyny i pojęciu jej aspektu psychosomatycznego i psychoneurologicznego pionierami byli perscy lekarze i psychologowie...