Top

Author: Dawid Sadulski

Wysoka wrażliwość

W ostatnich kilku latach temat Wysokiej Wrażliwości (WWO) dzięki książkom Elaine Aaron i Bene Brown został odczarowany. Dzięki ich pracy, badaniom i analizom okazało się, że WWO to sposób przetwarzania bodźców zmysłowych i emocji w głębszy sposób. Zmienia to paradygmat, gdyż wcześniej doszukiwano się w takim...