Top

Ciało

Zen czy codzienność

“Jak przenieść praktykę zen w codzienności?”- to pytanie powtarza się na zakończenie każdego sesshin. Wówczas u części osób pojawia się niepokój “co dalej, jak żyć w codziennym pędzie, pracując, wychowując dzieci, budując relacje?”. Czy to w ogóle możliwe?   Swoimi refleksjami dzieli się Alexander Poraj-Żakiej. Przeczytaj cały wpis na Blogu...

Świadomość ciała

Coraz częściej mówi się o zdrowiu w kontekście związku między ciałem, duchem i umysłem. Dlatego też chciałabym przez chwilę skupić się na fenomenie ciała, które odzwierciedla nie tylko poziom naszej żywotności, zdrowia czy choroby, ale również stan odczuwanych emocji. Wszystkie procesy fizjologiczne naszego ciała zachodzą perfekcyjnie...

Ciało a umysł

Medycyna psychosomatyczna obejmuje szerokim spojrzeniem aspekt zdrowia człowieka, przyglądając się związkowi między psychiką (psyche) a ciałem (soma). Jest to wielodyscyplinarna dziedzina medycyny integrująca choroby wewnętrzne i ich specjalizacje (między innymi reumatologię, alergologię, pulmonologię, endokrynologię) oraz immunologię, neuroimmunologię, psychoneuroimmunologię i psychiatrię. W historii medycyny i pojęciu jej aspektu psychosomatycznego i psychoneurologicznego pionierami byli perscy lekarze i psychologowie...