Top

Kultura

Czy długotrwała medytacja zmienia umysł?

Refleksje, a z czasem i badania, nad wpływem medytacji na mózgu oraz umysłu pojawiały się stopniowo wraz z wejściem w praktykę medytacyjną Wschodu pierwszych adeptów z kręgu europejskiego. Sprzyjał temu również rozwój nauk społecznych i psychologii, szczególnie psychologii pozytywnej. Istotne tutaj były badania nad poczuciem szczęścia. Swoimi...