Top

Świadomość siebie i współzależności w relacjach z ludźmi. Zagadnienie koluzji. – warsztat otwarty Jolanty Toporowicz