Top

EUPHONIA Instytut Rozwoju Osobistego

Euphonia jest miejscem, które proponuje profesjonalną psychoterapię, coaching i medytację zen oparte o ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zespołu.

Podstawą działania instytutu jest integralne podejścia do rozwoju osobistego obejmujące również aspekt egzystencjalny.

Oferta warsztatowa i szkoleniowa merytorycznie związana jest z działalnością jednej z trzech europejskich fundacji Willigisa Jägera” Mądrość Wschodu i Zachodu”.
Jako jej współzałożyciele, od kilku lat tworzymy w Polsce platformę do spotkań, wymiany, dyskusji i poszukiwania obszarów, w których spotyka się psychoterapia, coaching, nauka i biznes z założeniami filozofii wieczystej.

Philosophia perennis, oparta o wgląd w istotę rzeczywistości wspólny wszystkim mistykom, niezależnie od kultury i wyznania, ma swój wyraz w integralnym sposobie myślenia i działania i głębokiej, egzystencjalnej wartości wolnej od różnic i przeciwieństw.

W ramach instytutu organizujemy kursy, wykłady i warsztaty, które realizują ideę fundacji. Z każdego spotkania część dochodu przekazujemy na cele statutowe.

www.euphonia.pl
e mail: kontakt@euphonia.pl
tel.: 501 805 464

 

 

ZAPRASZAMY NA MEDYTACJĘ ZEN W KAŻDĄ ŚRODĘ, g. 19:30-20:30