Top

Siedziba Fundacji Wrocław

Zen jest sposobem doświadczania rzeczywistości, takiej jaka jest i polega na byciu obecnym tu i teraz.

Natomiast zazen jest ćwiczeniem uważności (obecności). Jest zaprzestaniem ucieczki od chwili obecnej. Podczas siedzenia konfrontujemy się bezpośrednio z rzeczywistością, ale bez pośrednictwa myśli, wyobrażeń czy fantazji.

Zazen, nazywany też siedzeniem w ciszy, jest w tradycji zen tożsamy z naszą prawdziwą naturą, byciem tu i teraz, pełną obecnością oraz urzeczywistnieniem.

Praktyka zen prowadzona w ramach Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu nadzorowana jest przez Alexandra Poraj-Żakieja, mistrza zen linii Pusta Chmura, oficjalnego następcę Willigisa Jagera.

Medytacja jest pozawyznaniowa, nie jest związana z żadną doktryną religijną ani filozoficzną.

 

Zapraszamy na wspólną praktykę:

 

COTYGODNIOWĄ:
środa godzin 19.30-21.00

siedziba Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu
Wrocław, ul. E.Orzeszkowej 40/8
Udział w pierwszym zazen jest bezpłatny – osoby początkujące prosimy o przybycie 15 minut wcześniej.
Opłata za kolejne sesje zazen – 10 zł jako darowizna na rzecz fundacji (opłata na miejscu).
Nie ma konieczności wcześniejszych zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt tel 694-463-015.
Zazen składa się z dwóch rund medytacji po 25 minut, przedzielonych 5 minutowym wolnym chodzeniem. Po medytacji zapraszamy na wspólną herbatę.

 

RAZ W MIESIĄCU:
sobota/niedziela 18.00-21.00

terminy: 24.02, 16.03, 14.02, 19.05, 16.06
siedziba Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu
Wrocław, ul. E.Orzeszkowej 40/8
Udział w zazen – dowolna wpłata jako darowizna na rzecz fundacji (opłata na miejscu).
Zgłoszenia pod nr tel 694-463-015 lub mailowo agnieszka.bonar@jagerfundacja.pl.
Zazen składa się z trzech rund zazen (1,5 godziny), następnie 30 minutowej przerwy na herbatę (obowiązuje cisza) i kolejnych dwóch rund zazen (1 godzina).

 

ZAZEN I DOKUSAN – prowadzenie Alexander Poraj -Żakiej, mistrz zen
najbliższy termin – podamy wkrótce