Top

Biografia

Willigis Jäger

Willigis Jäger urodził się w roku 1925 w Hösbach / Aschaffenburg . Zaraz po II wojnie światowej wstąpił do opactwa Benedyktynów w Münsterschwarzach, a w roku 1948 rozpoczął studia na wydziale filozofii i teologii. W roku 1952 otrzymał święcenia kapłańskie i pracował jako prefekt i nauczyciel w internacie oraz gimnazjum należącym do opactwa. W roku 1960 został referentem ds. misji i rozwoju w Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej i współzałożycielem ekumenicznej organizacji Aktion Missio , która zawiodła go do wielu krajów trzeciego świata, również do Azji i Japonii.

Spotkanie z Hugo E. Lasalle i Yamada Ko-Un Roshi, którego uczniem Willigis został od roku 1972, stało się początkiem jego drogi zen. Willigis Jäger rozpoczął wieloletnie, intensywne ćwiczenie zen podczas sześcioletniego pobytu w Japonii pod kierunkiem Yamada Ko-Un Roshi, od którego otrzymał w roku 1980 zgodę na nauczanie zen.

W 1983 roku założył w byłym internacie opactwa Münsterschwarzach we Würzburgu swoje pierwsze centrum zen i kontemplacji- Dom św. Benedykta. W roku 1990 z jego inicjatywy został powołany do życia ekumeniczny zespół modlitwy kontemplacyjnej, z którego rozwinęła się z czasem Szkoła Kontemplacji w Wurzburgu.

W 1996 roku Willigis Jäger otrzymał od następcy Yamada Roshi, Kuboty Roshi, Inka- Shomei, a tym samym potwierdzenie bycia Mistrzem Zen oraz 87 potomkiem Buddy Shakyamuni.

W roku 2000 rzymska Kongregacja Nauki i Wiary pod kierunkiem kardynała Josefa Ratzingera rozpoczęła spór z naukami Willigisa Jägera, zarzucając mu, że stawia on osobiste doświadczenie duchowe ponad dogmatyczne prawdy i zasady kształtujące wiarę.

Wobec powyższego, w 2002 roku otrzymał z rąk Kongregacji zakaz publicznego przemawiania i pisania, którego do dnia dzisiejszego nie przestrzega z powodu posiadania szerokiego grona uczniów. Zawieszenie w czynnościach kapłańskich i wspólnoty klasztornej, do której Willigis Jäger nadal przynależał, nastąpiło za porozumieniem obu stron.

W 2003 dzięki wsparciu ze strony przedsiębiorczyni pani Gertraud Gruber możliwe stało się utworzenie nowego centrum zen i kontemplacji. Od tego czasu Benediktushof w Holzkirchen jest miejscem zajęć i warsztatów, w których uczestniczy rocznie około 10 tysięcy osób.

W 2006r. Willigis Jäger zakłada wspieraną przez prof. hab.  Hansa Wielensa fundację „MĄDROŚĆ WSCHODU i ZACHODU fundacja Willigisa Jägera” ( West-östliche Weisheit Willigis Jäger Stiftung) z siedzibą w Benediktushof.

W czerwcu 2009 roku założył linię zen „Pusta Chmura”.

W tym samym roku otrzymał również od wielkiego mistrza Chan Jing Hui w klasztorze Bailin ponownie Dharmę oraz potwierdzenie bycia mistrzem Chan oraz czterdziestym piątym następcą Lin Chi ( jap. Rinzai).