Top

Zarząd

Rada Fundacji:

Przewodniczący: Alexander Poraj – Żakiej
Członek Honorowy : Willigis Jäger

Zarząd:

Prezes Zarządu: Dawid Sadulski