Top

Koan

KOAN

Jest to tradycyjne paradoksalne pytanie, które nie poddaje się racjonalnej analizie. Praca z koanem rozpoczyna się po  pewnych doświadczeniach potwierdzonych przez mistrza i służy pogłębieniu praktyki.

Rozwiązanie koanu następuje dzięki przebudzeniu głębszego poziomu umysłu, poza dyskursywnym intelektem. Koany składają się z pytań uczniów i odpowiedzi ich mistrzów, z fragmentów sutr i innych nauk.

Jeśli spotkasz na swej drodze człowiek, który zna prawdę,

nie mów ani słowa, nie milcz.

                                                                                                                                         (koan zen)