Top

Samu

SAMU

Samu czyli uważna praca. To określenie odnosi się do pracy fizycznej, która jest wykonywana z uważnością. Tak traktowana praca jest prostym, praktycznym elementem praktyki duchowej.  Jest to doskonały sposób, aby wprowadzić uważność w codziennym życiu.

Samu mogą obejmować działania takie jak: sprzątanie, gotowanie, ogrodnictwo czy rąbania drewna. Jest to praktyka popularna w klasztorach zen, gdzie jest jednym ze sposobów utrzymania klasztorów.

Moje codzienne czynności nie są niczym niezwykłym,

mimo tego, pozostaję z nimi w harmonii, niczego nie osiągając,

niczego nie odrzucając  … Nadprzyrodzona siła i niezwykła praca –

                                                    ciągnięcie wody ze studni, przynoszenie drewna na opał.                                                                                                                                               (P’ang)